Biodlingen i Huddinge under 100 år

En berättelse om biodlingen i Huddinge genom tiderna

TEXT OCH SAMMANSTÄLLNING AV JOHANN LANG

Bikungen Alexander Lundgren

Alexander Lundgren står i särklass som instruktör och agitator inom Svensk biodling under 1900-talet. Sin forskning och undervisning bedrev han på egen hand och i samarbete med ideella biodlarorganisationer.

En nydanare som i 50 år skulle föra fram förbättringar i kupkonstruktioner, redskap, biraser, honungs­kvalitet, i försäljningsmöjligheterna av biodlingens produkter mm har givit honom ett stort utrymme i biodlingens historia.

Huddinge biodlare - Biskola på Björksta

Biskola på Björksta, Fullerstavägen 6 i Huddinge. Värdfolk Alexander nr 6 fr. vänster med fru Maja. Foto Larsson, Huddinge.

Alexander Lundgren, född i Skön 1874, kom till Huddinge 1915 där han verkade till sin död 1948. Han startade tidningen Bigården som 1918 överlämnades till Svenska biodlareföreningen som 1919 blev Sveriges Biodlares Riksförbund.  Lundgren ingick i förbundsstyrelsen och blev 1920 redaktör för Bitidningen. Redaktörskapet innehade han i 25 år liksom sekreteraresysslan i förbundet.

Alexander Lundgren - Biredskapsfabrik

Alexander Lundgrens biredskapsfrabrik. A. Lundgren med fru Maja t.v. i bilden. Fotograf okänd.

Alexander Lundgren hade biredskapsfabrik. Med start 1920 drev han under 25 år biodlareskolan på villa Björksta, Fullerstavägen 6 i Huddinge. Eleverna kom från hela landet. På eget förlag skrev han flera böcker varav Lärobok i biskötsel, utkom med 7 upplagor (över 40.000 ex), och Kupsnickaren hör till de mera kända.

Lundgrens insatser uppmärksammades även på högre ort och 1934 blev han riddare av Vasaorden. Samma år erhöll han Patriotiska sällskapets guldmedalj.

1943 kom Boken om bina som under flera decennier blev biodlarnas ”Bibel”, författad av A. Lundgren och G. Notini. 

Bikungen - Gunnar Sjöqvist

Bimöte hos Gunnar Sjöqvist – bikungen i Segeltorp. Fotograf okänd.

Huddingeortens Biodlareförening bildades 1939

Bimöte på 1950-talet hos Gunnar Sjöqvist, ”Bikung” i Segeltorp med Ove Oxelstam som in­struk­tör i centrum. Einar Gustafsson, t.h. vid hus­väggen, introducerad i biodlingen av Alexander Lund­gren, lutar huvudet tankfullt mot handen. Einar var till långt in på 1990-talet en av de drivande krafterna i Huddingeortens Biodlareförenings styrelse. I decennier också sekreterare i Stockholms Biodlares länsförbund och revisor i Sveriges Biodlares Riksförbund. Många av dagens biodlare har genom Einar Gustafsson fått sin första kontakt med bina.

Studiecirkel på 1950-talet i Huddingeortens Biodlareförening

Studiecirkel på 1950-talet i Huddingeortens Biodlareförening. Foto Larsson, Huddinge.

Studieverksamheten i Huddinge låg på topp

Studiecirkel på 1950-talet i Huddingeortens Biodlareförening med Ove Oxelstam som ledare. T.h. om Oxelstam föreningens ordförande smidesmästare B G Grönberg. Einar Gustafsson syns längst t.v. Oxelstam var under många år ordförande i Huddingeortens Biodlareförening. Han skötte under många år även Skansens bi­sam­hällen.

Biodlare - B G Grönberg, Ove Oxelstam

B G Grönberg, ordförande i Huddingeortens biodlareförening 1941-1957 uppvaktas med diplom och me­dalj vid sin avgång av Maja Lund­gren och Gunnar Roswall, t.v. Ove Oxelstam i samspråk med dåvarande Skan­sen­chefen Nils-Erik Baerendtz in­för Skan­­­sens 100-årsjubileum 1972, t.h. Foto okänd.

Biodlare i Huddinge - Inga Petter­sson och Gerda Eriks­son

Inga Petter­sson och Gerda Eriks­son, på biutställning i Oster­mans marmorhallar, Stock­­holm. Fotograf okänd.

Biutställning på 60-­talet i Oster­mans marmorhallar, Stock­­holm. Inga Petter­sson och Gerda Eriks­son, båda med biodlingar i Huddinge. Kvinnorna  börjar nu på allvar ta för sig i den tidigare mansdominerade biodlingen. En syssla som för övrigt lämpar sig väl för personer med ett ”mjukare handlag”. Arne Serrander till vänster i bilden.

Nils Gonnert - Det otroliga bisamhället

Nils Gonnert – författare till boken ”Det otroliga bisamhället”. Här med så kallat ”biskägg”.

Nils Gonnert – Det otroliga bisamhället

Nils Gonnert var en fascinerande personlighet i Huddinge. Internationellt känd upp­skattad populär­vetenskaplig föreläsare och lärare, biodlare, författare, filmare och fotograf. Författare till boken Det otroliga bisamhället, Rabén & Sjögren, som utkom 1969. I boken har han samlat ett unikt bildmaterial. Nils Gonnert gjorde flera filmer bl.a. om bisamhället och om bålgetingen. Nils Gonnerts bikupa av trågmodell finns på muséet vid Sundby.

Nils Gonnert - Biets gadd

En bild ur Gonnerts bok visar gaddspetsen med de hullingförsedda lansetterna som gör att gadden fastnar i den stuckne och kan arbeta sig djupare in i offret. Foto Nils Gonnert.

Sundby blev föreningsbigård i Huddinge

1979 startade Huddingeortens Biodlareförening sin Föreningsbigård vid gamla ”Rävfarmen” i Sundby Gård. Initiativtagare var Nils-Åke Karlsson, Arne Flodin, Einar Gustafsson och Johann Lang. 1980 invintrades 4 samhällen, år 2002 var antalet 10 st. I Föreningsbigården utbildas nybörjare och under sina första år kunde de få ställa upp sina bisamhällen i bigården. Syftet med bigården är att prova material och skötselmetoder till nytta för medlemmarna och att låta en intresserad allmänhet få en inblick i binas liv.

Huddinge Biodlare - Föreningsbigård

Föreningsmedlemmarna städar och gör bigården sommarfin. Varje onsdag mellan 18-20 är där öppet hus hela sommaren, bilden från 1980-talet. Fr.v. Herder Eriksson, Jan Thaning, Einar Gustafsson, Nils Thunberg, Monika Warfsjö, Wille Andersson, Nils-Erik Karlsson, Erik Strandberg, Christer Seltorp, Gösta Johansson, Karl-Erik Ottosson, Bruno Dürr och Hans Sjögren. Foto Johann Lang.

Bisafari - Biodling - Skolklassbesök i föreningsbigården på Sundby

Bisafari – Skolklassbesök i föreningsbigården vid Sundby gård i Huddinge. Foto Johann Lang.

Undervisning av skolklasser

Tusentals skolelever med lärare har under åren besökt bigården som ett led i skolundervisningen. Besöken är högt uppskattade av såväl elever som lärare. Bilden ovan från 2002, en skolklass från Södermalm i Stockholm på besök. Hans Samland och Johann Lang var värdar från föreningen.

Huddingeortens Biodlareförening 2015

November 2015 var vår förening Stockholms läns största biodlareförening både till antalet medlemmar samt även antal kvinliga medlemmar. Det är vi stolta över.

Fr. vänster Hans Samland, Lena Hammarberg, Katja Göller, sonen utom styrelsen, Kerstin Björkman, Marie Eklund, Urban Schelen och Hans Rosenlund, valda på Huddingeortens biodlareförenings årsmöte den 18 november 2015.

Styrelse, fr. vänster Hans Samland, Lena Hammarberg, Katja Göller, med sonen Knut utom styrelsen, Kerstin Björkman, Marie Eklund, Urban Schelen och Hans Rosenlund, valda på Huddingeortens biodlareförenings årsmöte den 18 november 2015, samma dag vår förening firade 76-årsjubileum. Foto Jan Gustavsson.