Skolklassbesök

Ett flertal skolklasser besöker varje år vår föreningsbigård
Bokningar av besök kan göras på tel 073-0590558, Hans Samland.

Vi visar och berättar om livet i en bikupa, om binas viktiga arbete i vår natur. Hur vi tar vara på honungen och så smakar vi honung från olika blomtyper.

De flesta av klasserna passar även på att besökta dagsverketorpet Stensberg och det intilliggande nyöppnade muséet med gamla jordbruksredskap. Där sköts visningarna av Huddinge Hembygdsförening.