Kontakta oss

Huddingeortens Biodlareförening
c/o Åke Johansson
Törestigen 7
141 41 Huddinge
bigardensundby@telia.com
070-267 07 64

Ordförande
Hans Samland 0730-59 05 58

V. ordförande
Kerstin Björkman 0737-06 06 26

Kassör
Tommy Jakobsson 0761-22 87 50

Sekreterare 
Åke Johansson 0702-67 07 64

Styrelsemedlem Hans Rosenlund 08-771 81 94

Medlemsregister 
Styrelsemedlem Urban Schelén 070 586 24 87

Suppleant
Andreas Ballhausen 08-646 66 18
Åke Johansson 0702-67 07 64
Britt-Marie Mellberg 0736-58 18 52

Redaktionskommitté medlemsbladet Bigården
Jan Gustavsson och Johann Lang
bigardensundby@telia.com

Studieledare
Johann Lang 0730-84 00 94

Bitillsynsman i Huddinge
Hans Samland 0730-590 558

Sjukdomskommitté
Hans Samland 0730-590 558
Johann Lang 0730-84 00 94

Webbansvarig
Johann Lang 0730-84 00 94 Huddingeortens Biodlareförening
c/o Åke Johansson
Törestigen 7
141 41 Huddinge
bigardensundby@telia.com
070-267 07 64