Kontakta oss

Huddingeortens Biodlareförening
c/o Marie Eklund
Högmoravägen 42
141 37 Huddinge
bigarden.sundby@gmail.com
070 5175260

Ordförande
Hans Samland 0730 590 558

V. ordförande
Kerstin Björkman 073 706 06 26

Kassör
Tommy Jakobsson 0761228750

Sekreterare 
Marie Eklund 070 5175260

Styrelsemedlem Hans Rosenlund 08-771 81 94

Medlemsregister 
Styrelsemedlem Urban Schelén 070 586 24 87

Suppleant Andreas Ballhausen 08 646 66 18
Suppleant Åke Johansson 070-267 07 64

Redaktionskommitté medlemsbladet Bigården
Jan Gustavsson och Johann Lang bigarden.sundby@gmail.com

Studieledare
Johann Lang 0730 84 00 94

Bitillsynsman i Huddinge
Hans Samland 0730 590 558

Sjukdomskommitté
Hans Samland 0730 590 558
Johann Lang 0730 84 00 94

Webbansvarig
Johann Lang 0730 84 00 94