Kontakta oss

Huddingeortens Biodlareförening
c/o Åke Johansson
Törestigen 7
141 41 Huddinge

070-267 07 64

Ordförande
Hans Samland 0730-59 05 58

Vice ordförande
Tommy Jakobsson 070-778 04 40

Kassör
Urban Schelén 070 586 24 87

Sekreterare 
Åke Johansson 0702-67 07 64

Medlemsregister 
Britt-Marie Mellberg 0736-58 18 52

Suppleant
Kerstin Björkman 0737-06 06 26
Katarina Dannoff
Marcus Höök

Redaktionskommitté medlemsbladet Bigården
Jan Gustavsson

Studieledare
Hans Samland (praktiska lektioner)
Tommy Jakobsson (praktiska lektioner)

Sjukdomskommitté
Hans Samland 0730-590 558

Webbansvarig
Huddingeortens biodlareförening