Svärmtelefonen

Bor du in Huddinge kommun kan du kontakta biodlare Hans Samland, 073-0590558.

I annat fall rekommenderar vi att du kontaktar Sveriges Biodlares Riksförbunds svärmtelefon:

Observera att biodlare endast tar hand om honungsbin, ej getingar eller andra insekter.