Om föreningen

Grundad 1939

Historik

Lördagen den 18 november 1939 samlades biodlare från Huddinge, Stuvsta, Älvsjö och Enskede hos redaktören Alexander Lundgren på Björksta i Fullersta och beslöt att bilda en biodlareförening för detta område ”söder om Slussen”, som det står i protokollet. Södra Stockholmstraktens biodlareförening blev namnet, men detta ändrades rätt snart till Huddingeortens biodlareförening, vilket föreningen ännu idag lystrar till.

Förutom redaktör Lundgren, som gamla huddingebor känner som den legendariska ”bikungen”, ingick i den första styrelsen Walfrid Larsson och Olof Fridlund, Stuvsta, Sune Werther, Holmgård och H. Herlow, Enskede. Av äldre årsberättelser framgår att föreningen var mycket aktiv och anordnade instruktionsmöten och utflykter för över hundratalet medlemmar. 1944 var medlemsantalet 131.

Många kurser var förlagda till Lundgrens bigård i Huddinge och i detta sammanhang kommer fru Maria ”Maja” Lundgren in i bilden. Alla biodlare från när och fjärran välkomnades i makarnas hem, som förutom redaktion för Bitidningen, sekreteriat för Sveriges Biodlares Riksförbund även hade ansvar för ett hundratal bisamhällen uppställda i hembigården och utbigården i Botkyrka.

Det dagliga samtalsämnet var bin, honung och biskötselns utveckling och lönsamhet, problem som gav impulsen till Lundgrens omtalade lärobok i biskötsel, som hittat vägen till de flesta biodlare i landet. Vid sin bortgång 1948 hade redaktör Lundgren varit verksam i 30 år i Huddinge.

Föreningen har idag över 120 medlemmar, vilket bör betecknas som tillfredsställande, då samhällets struktur som bekant förändrats mycket snabbt under de senaste åren och bidragit till att binas dragförhållanden försämrats. Att hålla bi i Huddinge eller liknande tätorter är idag en trevlig och intressant hobby, som inte ger något ekonomiskt utbyte.

Binas betydelse för pollineringen i trädgårdarna bör inte glömmas i sammanhanget och enbart detta motiverar att man slår vakt om de biodlare som finns kvar. Dagens melodi har för de större biodlarna blivit att placera ut samhällen vid frö- och fruktodlingar på landsbygden till ömsesidig nytta.

Einar Gustafsson, Huddinge oktober 1997

År 2015 är vi 141 medlemmar i föreningen.

Huddingeortens biodlareförenings starke man vid bildandet 1939 var framlidne redaktören Alexander Lundgren i Huddinge, populärt kallad ”Bikungen”, ses här t.v. med sin maka Maria. Se även omslag till några av de fackskrifter som Alexander producerade.

Smidesmästaren B G Grönberg, Älvsjö, hyllades på sin 80-årsdag 1954 som föreningens ordförande under inalles 16 år. Gunnar Roswall, redaktör för bitidningen, nr 1 fr vänster, Ove Oxelstam, ordförande i 17 år i vår förening nr 2 från vänster, Einar Gustafsson, nr 2 fr höger, föreningens sekreterare i över 40 år, expeditionsföreståndare i Stockholms Läns Biodlareförbund under ett tjugotal år och mångårig revisor i Riksförbundet är kända ansikten från den tiden.