Hyr utrustning

En förmån bara för våra medlemmar.
Du betalar 200 kr och får låna vår motorslunga i två dagar.
Kontakta Hans Samland 0730 590 558 eller någon i styrelsen.