Föreningen tilldelas Huddinge kommuns miljöpris

Glädjande nyheter är att Huddingeortens Biodlareförening tilldelas Huddinge kommuns miljöpris för 2021.
Utdelningen försenades av pandemin men är nu slutförd. Prissumman är på 10 000kr.
Motivering nedan från Huddinge kommuns hemsida.

Priskommittén föreslår att Huddinge kommuns miljöpris 2021 går till Huddingeortens biodlareförening.
Motivering: 

”Biodling är viktigt för pollinering och den biologiska mångfalden och genom sin verksamhet hjälper Huddingeortens Biodlareförening och dess medlemmar hela Huddinge med pollinering och kunskap om pollinerarnas betydelse”

Föreningsbigård i Sundby Gård

Föreningen har en föreningsbigård i Sundby Gårds friluftsområde som är öppen för alla att besöka en gång i veckan under säsong. Där ger man allmänheten möjlighet att besöka föreningens verksamhet och lär ut kring biodling. Föreningens erfarna ledare håller biodlingskurser för både nybörjare och vana biodlare. Genom att ta emot skolklasser bidrar Huddingeortens Biodlarförening även till att lära barn att förstå värdet av pollinering och vikten av biologisk mångfald. 

Att ha en biodling ger flera mervärden såsom egen honung, tusentals trädgårdsarbetare som pollinerar samt flera och större frukter och bär. I Huddinge finns många olika bostadsområden och genom att lära ut denna kunskap kan många invånare vara med och bidra till att öka den biologiska mångfalden på ett roligt och bra sätt.