Verksamheten på Sundby biåret 2020

Med anledning av den pågående pandemin har Styrelsen beslutat att bigården på Sundby hålles öppen i begränsad omfattning om onsdagskvällar från och med 6 maj i sommar.

Styrelsemedlemmar i riskzon är ej med möteskvällar.

Följande gäller:  

  • Stugan hålles stängd för tillträde, gäller ej vid handtvätt.
  • Rekommenderat avstånd till din nästa används.
  • Eget fika medtages.
  • Visa hänsyn vid hosta och nysningar.
  • Handhälsar gör vi efter pandemin.
  • I övrigt enlig myndigheterna.

Vi hoppas trots allt på en trevlig och innehållsrik sommar.

Styrelsen HBF/Hans