Varning om oxalsyra och insektsgifter

På hemsidan för Ringsjöortens biodlareförening skriver Professor Bengt Nihlgård

OM OLIKA INSEKTSGIFTER – kopplingar till bin, andra djur och människor.

Han varnar där för att överdorsera eller använda gammal färdigblandad oxalsyralösning som blir starkt giftig för bin.

Viktig information för biodlare och trädgårdsodlare men också läsvärt för så kallade sjukdomskonsulenter och hushållningssällskap. Kemikalieindustrin öser partisk propaganda över våra lantbrukare. Jordbruksverket som oftast beklagar sig för vad som skulle hända om gifterna förbjöds borde istället informera om skador som gifterna förorsakar.