varkontrollIMGP7082

Vårt nya slungrum som blir väsentligt större. En arbetsam grupp av föreningens medlemmar har rivit väggen mot det lilla köket spikat vägg- och takskivor, satt upp väv och målat. Nya lysrörsarmaturer är inköpta. Återstår att placera diskbänk. Där är man ännu inte enig om platsen. spår efter den gamla väggen kan du se nedtill i bilden.