Vårkontroll

Vårkontroll

Vinterns nybörjare gjorde vårkontrollen i föreningsbigården Sundby. Stefan Fehler visar en ram med bin och ”honung” för yngste deltagaren, 5 år, som umgicks oförskräckt med våra snälla bin. Flertalet av föreningens samhällen var utplånade efter den långa vintern.

varkontrollIMGP7082

Vårt nya slungrum  blir väsentligt större. En arbetsam grupp av föreningens medlemmar har rivit väggen mot det lilla köket spikat vägg- och takskivor, satt upp väv och målat. Nya lysrörsarmaturer är inköpta. Nu återstår att placera diskbänk. Där är man ännu inte enig om platsen. Spår efter den gamla väggen kan du se nedtill i bilden. I det nya slungrummet kommer det att bli en fröjd att arbeta med honung.

varkontrollIMGP7074

Efter vårgenomgången återstod 4 levande samhällen. Staplarna till höger är lådor med ej förbrukat vinterfoder samt lådor med ramar som skall ångas och rengöras. De båda medlemmarna betraktar uppgivet lådstaplarna.

Johann fotograferade och skrev.