Vårkontroll i bigården

Lycka är att hitta drottning och yngel den 25 mars, övre bilden.


En handfull döda vinterbin blir värdefull mull i krukväxter.

Den 25 mars gjorde Nybörjarkurserna vårkontroll hos bina i Föreningsbigården. En kylig och lärorik lördag. Av de samhällen vi kollade hade allla yngel – någon 4-5 kakor. Foder fanns så det räcker fram till i maj och fruktträdsblomen. Ett samhälle fick vi dock ge en välfylld foderram och det bör säkert få ännu mer. En avläggare som varit för svag och som aldrig skulle invintrats hade dött redan i höstas.
Tack alla ni som skötte om bina!

Hans Samland och Johann Lang var studiieledare.