Temamöte 18 april

Så får du liv i din trädgård och Ängsprojektet på Sundby.
Richard Vestin, Naturguide i Huddinge kommun berättar och ger oss experttips på vilka växter insekter och djur föredrar. Med sina bilder tar han med oss på en spännande resa i gränslandet mellan äng och trädgård. Han lär oss hur vi med vårt odlande kan bevara artrikedomen i vår närhet.
Se mer på hemsidan http://www.natur.huddinge.se

Vi träffas i Stuvsta gamla stationshus, 18 april, kl 19.00.
Kaffe med bröd i pausen.
Välkomna