Sundby inleder 26/4 …och sen rullar det på.

Den 26/4 2014 städar vi bigården vid Sundby.
Vi samlas 10.00-13.00 och gör Bigården fin för sommaren. Medtag räfsa. Alla får mackor och kaffe.

Den 7/5 börjar vi med onsdagskvällarna 18.00-20.00.
I den tidiga våren och efter den milda vintern har våra bin satt fart på yngelutvecklingen. Då gäller det att vara med på noterna.

Stort vårmöte håller Distriktet i Sundby den 21/5 kl 18.00.
Birgitta Augustesen, Stavtorps Honung kommer till oss från Malmköping.
Hon visar sin metod att göra avläggare. En lärorik kväll inför sommaren och din egen biodling. Stockholms läns biodlaredistrikt bjuder på förtäring.

Vi visar också behandling med tymol.

Använd p-skiva vid besöken!

Välkommen!