Sundby bigårdspremiär

Nu kan våren skönjas, sälgen står i blom och snart tycker man det skulle finnas en broms så att våren varar längre.

Om lördag 22 april är det startdag i föreningens bigård på Sundby. Då samlas vi för att städa bort vintern, titta till våra vänner bina. Tag med dig något trädgårdsverktyg. Under arbetets gång kommer det att finnas möjligheter att ersätta förbrända kalorier. Arbetet kommer att ske kl 10 – 14.

Väl mött Huddinge Biodlareförening

Styrelsen/Hans Samland