Rök och lågor

Det måste vara eld och lågor innan det blir rök. Konsten att tända en rökpust praktiserade vi i nybörjarkursen den 14 maj. De blivande biodlarna visade stor färdighet. Rökutvecklingen var stundtals så kraftig att deltagarna hade svårt att se varandra.
När vi i den kyliga kvällen kontrollerade om matförråden måste fyllas på höll sig bina stilla nere mellan ramarna. Därför använde vi minimalt av den rök vi producerat. Men det är precis som det ska vara, rök skall finnas men helst inte behöva användas.

Johann fotograferade och skrev