Preben i Sundby den 13 juni

Den 13 juni kl 18.00 kan biodlare i Stockholms län träffa Preben Kristiansen. Han är rätt person att fråga hur du ska få friska, livskraftiga bin. Preben har tillsammans med Ingemar Fries utförligt beskrivit bisamhället i boken Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället. Nu får du möjlighet att direkt vid bikuporna i föreningsbigården vid Sundby Gård ställa dina frågor till Preben. Det blir en spännande kväll när vi öppnar bikuporna som under flera år har ingått i SBR´s och Prebens försöksverksamhet som observationsbigård.