Pollinering

Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av jordens viktigaste nyttodjur.

• Genom sitt pollineringsarbete ökar bina skördarna av talrika kultur och vilda växter. Växter som i sin tur är näring till många djur.

• För att bevara kulturlandskapet är biodlingen av central betydelse och en ekologisk meningsfull fritidssysselsättning.

• Pollineringsvärdet bedöms vara mellan 15-150 gånger högre än honungsvärdet. Detta kulturekologiska arbete går inte, som med honungen, att ersätta genom import.

• För att samla ett kg honung besöker bina mer än 5 miljoner blommor.

Utan bin är det glest mellan blåbären och på åkern minskar skörden. Honung från andra sidan jorden har bara hjälpt växterna där, där bina samlat den. Tänk på det när du köper honung nästa gång. Hjälp till så att det alltid finns bin i vår natur. Ät svensk honung eller bli biodlare!

Bin för pollineringsuppdrag ökar växtodlarnas skörd och bidrar till en bättre miljö.
Är du frukt- och fröodlare och vill ha bisamhällen för pollinering? Pollineringspoolen verkar för kontakt mellan odlare och pollinerare. En bra service som frukt- och fröodlare kan utnyttja och länka till från sina respektive hemsidor. Du som har tjänstvilliga bisamhällen kan anmäla ditt intresse. Läs mer hos Biodlingsföretagarna.