Planering för avläggarproduktion i Sundby

Den 17 maj bedömde vi samtliga bisamhällen i Föreningsbigården beroende på yngelsättning och foder i ramarna. Vi delade upp oss i 6 grupper där varje grupp kontrollerade ett samhälle. Slutsatsen blev att efter pingst kommer vi att försöka göra avläggare, förutsatt att vädret blir det utlovade. Det väntas sommartemperaturer på 20-25°.

 

 

 

 

 

 

 

På bilden har vi avslutat arbetet i samhällena. I bakgrunden granskar besökare anläggningen för rening av vax medan några redan dragit sig in i stugan där diskussionen fortsatte till framåt 9-tiden.

/ Johann