Onsdagsmöten i föreningsbigården Sundby har börjat

Vårkontroll

Vårkontroll

Den 22 april öppnade vi föreningsbigården i Sundby för de flitigt besökta onsdagsmötena mellan kl 18.00 – 20.00. Oftast pågår de längre än så.

Hela sommaren, till september då slungning av honung och invintringen av föreningens samhällen är klar, kan du träffa biodlare för att diskutera och få erfarenhet av att jobba med föreningens bisamhällen.

Biodlare och intresserade hälsas hjärtligt välkomna!