Nybörjarkurs i biodling, Huddinge

6 ggr teori vinter 2013 och 4 ggr praktik vår och sommar 2013. I föreningsbigården Sundby får du prova på att sköta ett bisamhälle och sedan efter sommaren köpa det. Nybörjare får hyra Biodlareföreningens slunga för att slunga sin egen honung.

Kursstart: 2013.02.20. 18.30-21.00.

Kurslokal: Forelltorget 4, 141 47 Huddinge

Kursen fullbelagd.