Nybörjarkurs hösten 2013

Nybörjarkurs i Biodling

På hösten 6 teoripass för grundläggande kunskaper om bin och biodling.

På våren 2014, 4 ggr praktik i föreningsbigården Sundby då du får prova på att sköta ett bisamhälle och sedan efter sommaren köpa det.

Möjlighet att hyra slunga.
Plats: Forelltorget 4, Huddinge/Föreningsbigården Sundby
10 ggr 1595 kr
ons 18.30-21.00 start 16/10
Ledare Johann Lang och Hans Samland

Anmäl dig här till Studieförbundet vuxenskolan