Miljöbidrag från Huddinge kommun

BIGÅRDEN. Vår förening har av Huddinge kommun fått ett miljöbidrag för att kunna fasa ut plasten ur biodlingen. Beloppet är på 30 000 kr. Meningen är att vi skall ersätta plastkuporna med träkupor. För att detta skall kunna bli verklighet så är Sundby bigård i behov av ett antal frivilliga medlemmar för ändamålet.

Vi träffas då dagtid några timmar i veckan. Mat ingår dessa dagar. När drar vi igång projektet? Tanken är att vi träffas i början av augusti och går igenom projektets alla delar. Du som vill och kan vara med, tala med Urban eller Hans.

P.S. Både lång som kort, äldre som yngre är välkommen.