Låna Slungan om du inte hunnit skaffa egen

En förmån bara för våra medlemmar. Du betalar 100 kr och får låna vår motorslunga i två dagar. Kontakta Hans Samland 08-746 94 75 eller någon i Sundby-kommittén.