Kursträff i föreningsbigården

Den 20 oktober bekantade sig 15 av höstens kursdeltagare med kupor, material och även med bina som tittade fram i regnet. Det var speciellt en kupa som hackspetten gjort ett par hål i. Än så länge klarar sig bina mot hackspetten. Men vintern nalkas och då kan de knappast hålla motstånd.
På bilden ser vi hur Hans Samland redan satt kursdeltagarna i arbete med att arrangera om ett par kupor. Lärorikt för nybörjarna, till nytta för föreningen.