Kursbok i biodling

Intresset för biodling ökar åter efter några års nedgång. Allt fler vill ha egna bin och söker sig därför till studiecirklar för nybörjare, vilka snabbt blir fulltecknade. Samtidigt ökar allmänhetens intresse för naturliga och närproducerade livsmedel. Tillsammans tyder detta på att en ny grön våg vad gäller honung, bin och biodling är på gång. Framtiden ser åter ljus ut för svensk biodling.

”Bin till nytta och nöje” har under många år varit en uppskattad studie- och inspirationsbok för nya biodlare. Den har gett teoretiska kunskaper varvade med praktiska råd, allt presenterat med läckra bilder och illustrationer. En ny fjärde reviderad och utökad upplaga är klar lagom till årets bisäsong. Bland nyheterna i den märks ett nytt avsnitt som reder ut släktskapet mellan våra tambin och deras närmaste släktingar. Bara i vårt land finns det närmare 300 arter bin, de allra flesta ensamlevande vildbin, varav många är starkt hotade på grund av förändringar i vår miljö.

Nya forskningsrön som beskriver samarbetet i bisamhället, strängt styrt av kemiska signaler, finns också med i den nya upplagan. Avsnitten om honung och uppställningsplatser för bigårdar har utökats med nytt bildmaterial, medan stommen i boken, den som handlar om den praktiska vägledningen in i biodlingens mysterier, är relativt oförändrad.

Målsättningen för boken är nu som tidigare att den på ett lustfyllt sätt skall locka en naturintresserad allmänhet att tänka sig (eller drömma om) en framtid som biodlare. Samtidigt skall boken ge en handfast grund att stå på vad gäller praktiska och teoretiska kunskaper i biodlingens sköna konst.

Beställ hos: Adlibris,Alternativ.nu, Bokia, Bokus, Joel Svenssons Vaxfabrik, Kulturbutik, LP´s Biodling, MS Biredskapsfabriken, Sveriges Biodlares Riksförbund.