Glöm inte enkäten om övervintringen 2014-2015

Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Ägna några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om förlusterna har varit små eller stora. Enkäten kan besvaras fram till och med den 1 juni 2015.

Klicka här för att komma till enkäten.