Fest och nytta

Den 29 oktober blev bigården så fin som den sällan skådats. Slunga och avtäckningstråg putsades och rent blev det på bord och golv. Nytt grus på vägen framför huset och bina fick varroabehandling, se bilden. 25 medlemmar jobbade och fick god soppa med bröd och ost. Det blir en fröjd när vi nästa gång tar itu med ångvaxsmältaren. Datum kommer …