En lyckad invintring! 19 sept. kl 19.00

De flesta har väl klarat av matningen och står mitt upp i slungningen. Föredrag av Johann Lang som går igenom det som är viktigast för att våra bin ska klara vintern. Än finns saker som vi kan göra i bigården. Vi tar upp det som man oftast glömmer. Naturligtvis pratar vi om den sommar som har varit så olika beroende på var i landet man har sina bin.
Välkomna till Stuvsta gamla stationshus som är vår mötesplats. Kaffe eller te och kaka i pausen.