Bli biodlare

Börja själv med biodling!
Under höst och vinter ordnar vi kurser för nybörjare. Ta kontakt med oss i Huddingeortens Biodlareförening, vi kan också hjälpa dig att skaffa bin och kupor.

Med ett par bikupor får du
• egen honung
• tusentals trädgårdsarbetare som pollinerar
• flera och större frukter och bär
• en prydnad på villatomten eller vid sommarstugan

Du har stor nytta av vår föreningsbigård Sundby där vi varje sommar informerar och lär ut knep som kan vara bra för din biodling. Bättre kunskap om ”effektiv” biodling, drottningodling, kunskap om kupor och dess placering samt bättre samarbete biodlare emellan.

I kommittén för bigården i Sundby ingår Bo Rapp 08-774 44 72, Kjell Andersson, Håkan Blomquist, Andeas Castan, Åke Lif, Hans Rosenlund, Hans Samland, Nihad Subasic, och Nils Thunberg.

Kontakta oss för mer information.