Beescanning

Södertörns biodlare inbjuder till Bikväll om Beescanning
Den 21 mars, kl 18.00, S3 salen, Berga naturbruksgymnasium!

Beescanning är en metod som kan användas för att upptäcka varroa, vinglösa bin, hitta drottningen eller kontrollera samhällets styrka.

PROGRAM
-Kaffe
-Genomgång av Beescanning som metod och varroakontroll, Björn Lagerman
-Beescanning metodens möjligheter och begränsningar, Björn Lagerman & Joachim De Miranda
-Möjlighet för deltagarna att ställa frågor

Björn Lagerman har mångårigt förflutet som biodlare och har utarbetat Beescanning som vunnit nationella och internationella utmärkelser.
Joachim De Miranda forskar om honungsbin, är docent och tillhör Honeybee Research Group, ekologicentrum, SLU.

Välkomna!
Styrelsen för Södertörns biodlare
OSA senast  den 18:e Mars 2019 till larssonmauleon@gmail.com