Avslutning på Nybörjarkursen

Den 10 juni kontrollerade vi de avläggare vi gjort två veckor tidigare. Dilek Merdol omgiven av hälften av kursdeltagarna håller en avläggare i famnen.

Några hade kläckta drottningar men i det kalla vädret drog det ut på tiden så flera hade endast kläckfärdiga drottningceller. Två av dessa celler använde vi för att placera i nya avläggare vi gjorde under kvällen. Vi kontrollerade våra modersamhällen som inte visade svärmtendenser.