Årsmöte

Onsdag 11 februari 2015 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus.

Sedvanliga förhandlingar, val av styrelse och funktionärer och en titt i verksamheten.
Kassörens ekonomiska bokslut och revisorernas berättelse finns tillgängliga på mötet.
Kaffe, te, färskt fikabröd och trevlig samvaro i pausen
 utlovas.

Läs hela kallelsen i Bigården 1 2015 med verksamhetsberättelse, valberedningens förslag här.