Ett välbesökt möte


43 intresserade biodlare från hela Stockholms län samlades den 13 juni i vår föreningsbigård. Lyssnade och ställde frågor om sjukdomsbekämpning till Preben Kristiansen. Kvällens överraskning var det magra resultatet av drottningodlingen trots Hans och Clæs-Göran´s dokumenterade kunskaper. Freddy Duwe, bilden t.h., med sin stora visdom kom med lösningen. Som alltid fanns en missad cell i odlingssamhället.

Stefan fotograferade och Johann skrev.