Stadgar

STADGAR FÖR HUDDINGEORTENS BIODLAREFÖRENING Antagna den 18 februari och den 26 november 1998 (ersätter stadgar antagna den 28 januari och Läs mer…

Kontakta oss

Huddingeortens Biodlareförening c/o Marie Eklund Högmoravägen 42 141 37 Huddinge bigarden.sundby@gmail.com 070 5175260 Ordförande Hans Samland 0730 590 558 V. ordförande Läs mer…