Ritning till bikupa (uppdaterad version)

Vår medlem Urban Schelén har konstruerat denna bikupa som han visar vid möten i föreningsbigården Sundby. På begäran publicerar vi Urbans ritningar på bikupan så att alla får tillgång till dessa.

UPPDATERAD VERSION maj 2017: Urban har nu uppdaterat den gamla ritningen där ett mått var fel samt lagt till lite bilder som förklarar bättre. Se ritningen här (pdf).

En bra och ändamålsenlig bikupa som han och andra medlemmar provat under de senaste åren och ett fynd för den snickarkunnige biodlaren är vårt omdöme. Tack Urban Schelén!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this pageEmail this to someone