Kontakta oss

Huddingeortens Biodlareförening
c/o Marie Eklund
Högmoravägen 42
141 37 Huddinge
bigarden.sundby@gmail.com
070 5175260

Ordförande
Hans Samland 0730 590 558

V. ordförande
Kerstin Björkman 073 706 06 26

Kassör
Urban Schelén 070 586 24 87

Sekreterare 
Marie Eklund 070 5175260

Styrelsemedlem Hans Rosenlund 08-771 81 94
Styrelsemedlem Lena Stengård-Hamnell 070-531 46 96
Suppleant Andreas Ballhausen 08 646 66 18
Suppleant Åke Johansson 070-367 07 64

Redaktionskommitté medlemsbladet Bigården
Jan Gustavsson och Johann Lang bigarden.sundby@gmail.com

Studieledare
Johann Lang 0730 84 00 94

Bitillsynsman i Huddinge
Hans Samland 0730 590 558

Sjukdomskommitté
Hans Samland 0730 590 558
Johann Lang 0730 84 00 94

Webbansvarig
Johann Lang 0730 84 00 94